Jesienna wokanda – ciekawostki

Przez ostatni kilka miesięcy „nazbierało się” kilka dość ciekawych spraw:

1. Sprawa I C 117/18 Sąd Rejonowy w Giżycku Wydział Cywilny – reprezentowałem w niej powoda. Wyżej wymieniony był właścicielem lekkiego samolotu, który został zniszczony przez pozwanego. Strony spisały prostą ugodę, w której pozwany zobowiązał się do zapłaty 35 000 PLN. Po upływie przewidzianego w ugodzie terminu pozwany odmówił zapłaty i powołał się na tzw. błąd. Sprawa trafiła na wokandę. Sąd I instancji w ramach zarzuty pozwanego powołał biegłego do wyceny szkody (nota bene biegły nie miał pojęcia o samolotach). Opinii biegłego spowodowała, że Sąd zasądził w zasadzie ½ roszczenia. Na wskutek mojej apelacji Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok (sprawa nr IX Ca 778/20 ) i uznał powództwo w całości. Klient zadowolony, więc adwokat też.

2. Sprawa V Gc 3238/18 SR Olsztyn Wydział Gospodarczy – dla odmiany w tej sprawie reprezentowałem pozwanego, który został pozwany o zapłatę 15100 PLN za tzw. roboty dodatkowe. Sąd I instancji pomimo ewidentnego braku dowodów uznał, iż powód miał rację i zasądził żądaną kwotę. Wskutek apelacji (co ciekawe złożonej 16 lipca 2019 roku, czyli ponad rok i 3 m – ce) Sąd Okręgowy w Olsztynie sprawa V Ga 427/19 zmienił wyrok o 180 stopni i oddalił powództwo. Klient się naczekał ale warto było. Adwokat zadowolony!

3. Sprawa I C 98/19 Sąd Rejonowy w Giżycku – reprezentowałem powoda – osobę poszkodowaną wypadku komunikacyjnym – przeciwko ubezpieczycielowi, który wpłacił niskie zadośćuczynienie. Kwota żądania 15 000 PLN. Dobrze skonstruowana teza dowodowa oraz wyniki opinii biegłych przekonały Sąd o zasadności roszczenia w całości. Adwokat i Klient zadowoleni, aczkolwiek czekamy na ew. apelację ubezpieczyciela.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Odwiedź naszą kancelarię adwokacką w Giżycku.

Dodaj komentarz