Tylko głupi broni się sam

W Sądach USA jest takie powiedzenie. Myślę, że ma ono dużo racji bytu także u nas. Na bycie szczerym zawsze masz czas!!! Niestety statystyki są nieubłagane, zdecydowana większość osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa trafia do adwokata już po wykonaniu z nią czynności przez Policję, tudzież Prokuratora. Niestety również w większości przypadków podejrzani bez względu na to czy przyznają się, czy też nie, do popełnienia zarzucanych im czynów, zamiast skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień – wyjaśniają.

Być może chęć przedstawienia swojej wersji zdarzeń jest nęcąca, jednakże z punktu widzenia obrony swoich praw i interesów przed Sądem, co najmniej mocno wątpliwa. Zapewniam, że nie chodzi tu o „kombinowanie” itd. Po prostu machina wymiaru sprawiedliwości działa w określony sposób. Na złożenie dokładanych wyjaśnień podejrzany ma bardzo dużo czasu, w którym może skontaktować się za adwokatem, przemyśleć swoją linię obrony itd.

Na koniec jeszcze jedno – bardzo często słyszę o obietnicach nie stosowania aresztu, w zamian za przyznanie się i złożenie wyjaśnień – nie wiem czy są to legendy podejrzanych (chociaż w legendach też jest ziarno prawdy). Jako adwokat, a wcześniej prokurator, mogę powiedzieć, iż przyznanie się, czy też nie przyznanie do winy bardzo rzadko wpływa na decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

Wobec tego co napisałem, warto przemyśleć, czy przed czynnościami z organami ścigania, nie warto skontaktować się z adwokatem, ewentualnie w pierwszych wyjaśnieniach nie przyznawać się i odmówić składania wyjaśnień zastrzegając, że ewentualne zostaną złożone po kontakcie z adwokatem?

Dodaj komentarz