Kancelaria Adwokacka Marek Paluch

Adwokat Giżycko

Lex Est Ars Boni Et Aequi

Prawo jest sztuką czynienia tego co dobre i słuszne.

Kancelaria Adwokacka działa w Giżycku od 2008 roku. Jej siedziba znajduje się w ścisłym centrum miasta przy ul. Warszawskiej

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw sprawach sądowych w szczególności: karnych, cywilnych, rodzinnych, rozwodów, podziałów majątku, współwłasności, spadków, zachowków, gospodarczych.

Ponadto w ramach praktyki adwokackiej udzielane są porady prawne, sporządzane projekty umów oraz opinie prawne. W zakresie działania kancelarii są także wszelkie sprawy dotyczące nieruchomości.

Skontaktuj się z nami już dziś

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank

Główną dewizą Kancelarii jest dbałość o interes Klienta

adwokat giżycko

Na co składają się między innymi: bardzo dobra znajomość przepisów i orzecznictwa poparta doświadczeniem oraz ciągłym dokształcaniem, zapewnienie właściwej dyskrecji i ochrony uzyskanych informacji, organizacja pracy kancelarii adwokackiej – pozwalająca na zapewnieniu właściwej ilości czasu, co jest kluczowe dla właściwego i rzetelnego zapoznania się ze sprawą oraz udzielenia pomocy, której Klient oczekuje od „swojego” adwokata. Ocenę kompetencji Kancelaria zostawia swoim Klientom. Opinie o naszej kancelarii znajdziecie Państwo na serwisie toprawnik.pl.

Kolejna fundamentalną zasadą Kancelarii Adwokackiej

… jest skrupulatne informowanie Klienta o kosztach oraz „ryzyku przegrania sprawy”. Niestety „pogoń z pieniądzem” oraz ostra konkurencja na rynku usług prawnych powoduje, że Klient korzystający z pomocy adwokata „mniej przywiązanego do zasad etycznych” słyszy to co chciałby usłyszeć, a mianowicie roztaczana jest przed nim wizja sukcesu w sporze sądowym. Jako adwokat nie dopuszczam nawet myśli, że Klient miałby być zaskoczony nowymi kosztami, czy też, aby „obiecano mu” wygranie sprawy.

Wynagrodzenia adwokata z tytułu prowadzenia spraw ustalane są w Kancelarii na dość wysokim poziomie często znacznie odbiegającym od wynagrodzeń innych adwokatów prowadzących praktykę w Giżycku. Wskazany poziom wynagrodzeń wynika z konieczności przestrzegania wspomnianych wcześniej zasad. System ustalania wynagrodzeń jest mieszany. W sprawach karnych wynagrodzenia adwokata ustalane jest najczęściej jako jednorazowa opłata za postępowanie w danej instancji oraz dodatkowe wynagrodzenie za kolejne rozprawy. W sprawach cywilnych wynagrodzenie ustalana jest najczęściej w zależności o wartości przedmiotu sporu. W niektórych sprawach cywilnych ustalane obok wynagrodzenia podstawowego, ustalane jest wynagrodzenie w postaci określonego procenta od uzyskanej kwoty pieniężnej, bądź jej ekwiwalentu w naturze. Punktem wyjścia do ustalania wynagrodzenia adwokata są stawki minimalne wskazane w Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie Dz.U. z 2015 r. poz. 1800, powiększone o stawkę VAT. Przykładowo w sprawach cywilnych majątkowych ww. stawki kształtują się następująco

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Przenosząc to no ustalenie wynagrodzenia adwokata w naszej Kancelarii Adwokackiej – dajmy na to w sprawie o zapłatę 500.000 PLN – w zależności od spodziewanego nakładu pracy wynagrodzenia będzie ustalone wysokości dwukrotności stawki minimalnej tj. 21 600 PLN + 23% VAT. Ponadto Klient zostanie zobowiązany do zapłaty 5% + 23% VAT sumy uzyskanej orzeczeniem, ponad 200 000 PLN (dolne widełki dla danego wynagrodzenia).

Siedzibą Kancelarii Adwokackiej, jest Giżycko.

Powoduje to, że adwokat w swojej praktyce musi uwzględniać specyfikę regionu. Giżycko jak i okolice to tereny o charakterze turystycznym i rolniczym. Ruch turystyczny nijako z „automatu” kreuje powstawanie szeregu kategorii spraw, w który adwokat ma pełne ręce roboty. Do tego dochodzi bardzo intensywny obrót nieruchomościami i związane z nim: przekszatałcenia, adaptacje, podziały, zniesienia współwłasności. Jak ciekawostkę wypada wskazać, iż Giżycko jest również miastem „wojskowym”. Powoduje to, iż żołnierze stawnowią bardzo liczną grupę klientów, a sprawy z ich udziałem to głównie: rozwody, alimenty i dotyczące opieki nad dziećmi.

W ramach działania Kancelarii

Zachowywany jest ciągły kontakt min z: notariuszami, psychologami, pośrednikami nieruchomości, rzeczoznawcami, prywatnymi detektywami, itd. W bardzo wielu przypadkach pozwala to na dużo szybsze i pozytywne załatwienie sprawy. Przykładowo – Klient zleca sprawę o zapłatę z tytułu źle wykonanych prac budowlanych, natomiast twierdzenie ww. o nierzetelności „budowlańca” wynika tylko z własnego przeświadczenia, czy też ustnych opinii innych budowlańców. W takich sprawach nie ma wręcz możliwości wygrania sporu bez uzyskania opinii biegłego z zakresu budownictwa i wniosek o takiego biegłego należy zamieścić w pozwie. Jednak – ani Klient, ani tym bardziej jego adwokat, nie będą tak naprawdę wiedzieć, czy faktycznie prace budowlane wykonane są błędnie oraz jaki będzie koszt usunięcia wad. Kierując pozew bez tych informacji tzw. w ciemno , adwokat naraża klienta na: tymczasowe poniesienie kosztów sądowych (niemałych), zaliczek na biegłego (często liczonych w tysiącach PLN) a w przypadku niekorzystnej opinii na przegranie sprawy. Dlatego też korzystnym jest w ramach przygotowywania sprawy uzyskanie tzw. prywatnej opinii rzeczoznawcy, która będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszych działań. Często ten dodatkowy koszt jest ogromną oszczędnością. Tak samo duże znaczenie dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy, będzie miało zlecanie specjalistom, weryfikacji opinii uzyskanych w toku postępowania przed sądem. Zarówno adwokat, jak i klient bardzo rzadko dysponują na tyle specjalistyczną wiedzą, że są w stanie „wychwycić” błędy w opinii biegłego sądowego.

Czym w istocie jest pomoc adwokata?

Nie ma wątpliwości, iż obecnie stan skomplikowania systemu prawa jest tak daleko posunięty, że osobie nawet bardzo dobrze wykształconej, jest bardzo trudno funkcjonować w nim, bez profesjonalnej pomocy prawnej. Jednakże pomoc adwokata to nie tylko wiedza prawnicza.

To cały szereg umiejętności popartych doświadczeniem, który pozwali na właściwą i skuteczną obronę interesów klienta. Po pierwsze adwokat dokonuje wstępnej oceny sprawy – oczywiście nie jest „sądem swojego Klienta” natomiast w większości przypadków potrafi z dużą dokładnością przewidzieć wynik postępowania sądowego. Po drugie w ramach przygotowania sprawy weryfikuje wskazane przez Klienta dowody, opracowuje strategię, etc. etc. Po trzecie udziela pomocy już w bezpośredniej konfrontacji z Sądem oraz przeciwnikiem. Tu oprócz wiedzy prawniczej, niesamowicie ważne jest doświadczenie, znajomość psychologii, umiejętność przesłuchania i trafnej argumentacji. Często w sprawach sądowych znaczenia mają rzeczy na pozór nieważne. Z doświadczenia wynika, że inaczej jest rozpoznawana sprawa rodzinna, np. o alimenty, w małych miastach jak np. Giżycko, a zupełnie inaczej w dużych. Dlatego „pomocy adwokata” bliżej jest do „roztaczania opieki” niż zwykłego zastosowania przepisów prawa.

Dobry adwokat..

„Poszukuję dobrego adwokata”, „który adwokata w Giżycku jest dobry”, itd. itd. Naturalną rzeczą jest, że Klient chce aby jego adwokat był „dobry” tak samo jak lekarz, hydraulik i wielu innych specjalistów. W przypadku adwokata ustalenie, czy jest on „dobry” nastręcza wielu trudności i jest zależne od kryteriów jakie mają być stosowana do oceny. Dla jednych dobry adwokat to taki, który na sali sądowej potrafi walczyć do „upadłego”, emanując energią i pewnością siebie argumentując i odpierając argumenty strony przeciwnej. Dla innych dobry „adwokat” to ten, który być może nie jest wybitnym mówcą, jednak posiadające ogromną wiedzę, bardzo dużą wnikliwość w szczegóły („bo diabeł tkwi w szczegółach”). Tak naprawdę to czy adwokat jest dobry, czy też nie, będzie zawsze oceną bardzo subiektywną.

Adwokat Marek Paluch Zapraszam

obrot nieruchomości

Sprawy dotyczące nieruchomości

sprawy rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

windykacja należności

Windykacja należności

sprawy karne

Sprawy karne

Sprawy odszkodowawcze

egzekucje komornicze

Egzekucje komornicze

sprawy cywilne

Sprawy cywilne

alimenty

Alimenty