Sprawy cywilne

Jednym z filarów kancelarii jest udzielanie pomocy w sprawach cywilnych. Niewątpliwe prawo cywilne jest jedną z największych zdobyczy (jak nie największą) i zarazem fundamentem naszej cywilizacji. Obejmuje relacje między ludzkie na prawie na każdej płaszczyźnie i pozwala na funkcjonowanie w z organizowanym społeczeństwie.


Kancelaria zajmuje się prawie wszystkimi sprawami cywilnymi, prawie, albowiem z uwagi na specjalizację (która przy tak rozrośniętej liczbie aktów prawnych jest niezbędna), generalnie nie przyjmuje zleceń z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych.


„Naturalnym środowiskiem” działania Kancelarii jest Giżycko i otaczający je region, co nie wyklucza przyjmowanie spraw z innych miejscowości.


Do podstawowych sprawa z zakresu prawa cywilnego należą:
• sprawy z zakresu prawa rzeczowego min.” własność, wydanie własności, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, posiadanie, zasiedzenie, współwłasność, zniesienie współwłasności, darowizny, dożywocia etc,
• sprawy z zakresu prawa zobowiązań czyli generalnie dotyczące umów między stronami min.: sporządzenie projektów umów, analiza umów, czynności zmierzające do wykonania umów, prowadzenie negocjacji, dochodzenie prawa wynikających z umów przed sądem, etc.,
• sprawy z zakresu prawa spadkowego min: stwierdzenia nabycia spadków, poszukiwania spadkobierców, czynności zmierzające do działu spadku, zachowki, podważanie testamentów, odrzucenia spadku, etc.


Adwokat zajmujący się sprawami cywilnymi, nawet w tak małym mieście jak Giżycko, zawsze ma „ręce pełne roboty”. Naturalną koleją losu jest to, że prędzej czy później prawie każdy będzie musiał zetknąć się z Sądem w sprawie cywilnej.
Z uwagi na stopień komplikacji procedur, nawet wydawałoby się bardzo proste sprawy jak postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, odrzucenia spadku, czy też złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, wymagają pomocy adwokata.
W tym miejscu przytoczę jedną z najbardziej drastycznych i bolesnych spraw spadkowych z którą zetknąłem się jako adwokat.

Dorosła wychowanka domu dziecka została wskazana jako spadkobierczyni zmarłej osoby, w toku postępowania sądowego, zapewne nie bardzo rozumiejąc, co Sąd chce od niej wyjednać, składając zapewnienie spadkowe oświadczyła, iż nie są znane jej inni spadkobiercy – mniej lub bardziej świadomie pominęła swoją ciotkę, która też powinna być zaliczona do grona spadkobierców.

Po kilku latach owa ciotka wytoczyła sprawę o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, która oczywiście wygrała i uzyskała należą jej część spadku tj. mieszkanie. Kłopoty dziewczyny (która musiała znaleźć środki na spłatę) nie skończyły się, albowiem Sąd zawiadomił o popełnianiu przestępstwa fałszywych zeznań, za co ww. została prawomocnie skazana.
Śmiem twierdzić, że gdyby w spawie występowała adwokat taka sytuacja nie miałaby miejsca.

Serdecznie zapraszam do swojej kancelarii, adwokat z Giżycka.

Marek Paluch

Skontaktuj się z nami już dziś

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank