Windykacja należności

Windykacja należności – w zasadzie są to sprawy cywilne, jednak z uwagi na specyfikę tematu oraz rozległość i wielokierunkowość zasługują na odrębne, bardziej szczegółowe omówienie.


Adwokat w sprawach windykacji należności, okazuje się przydatny, jeszcze przed powstaniem należności – ale o tym dalej. Już od momentu, kiedy wierzyciel spodziewa się problemów z uzyskaniem swoich należności skuteczność działania uzależniona jest od wielu czynników wymagających wnikliwej analizy. Zapoznania się z dokumentami, czy innymi dowodami jakimi dysponuje klient chcący odzyskać swoje pieniądze, pozwala na podjęcie właściwych czynności i we właściwej kolejności mając na uwadze, że na „horyzoncie” leży perspektywa procesu sądowego, a dalej egzekucji komorniczej – a więc wysokich wydatków na koszty sądowe i egzekucyjne oraz długi czas oczekiwania.


Bardzo często nie ma sensu „wyważać otwartych drzwi” ; dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty, czy też zaproszenia do negocjacji pozwalają na szybkie i skuteczne odzyskanie należności, a przynajmniej przybliżają ich perspektywę (np. poprzez zawarcie ugody zabezpieczonej aktem notarialnym – rygorem poddania się egzekucji, czy też wekslem).


Jeżeli te zabiegi nie dają rezultatu, pozostaje złożenie pozwu, i jak wspomniałem wyżej niebagatelne znaczenie będzie miało, jak np. została sporządzona umowa. Możliwość skorzystania z tzw. postępowania nakazowego umożliwia po pierwsze skuteczne złożenie pozwu opłacając go tylko 1/4 części i przerzuca ten obowiązek w 3/4 na dłużnika, jeżeli chciałby kwestionować nakaz, po drugie pozwala już od chwili doręczenia nakazu (bez względu na to, czy zostanie zaskarżony, czy nie przez dłużnika) zabezpieczyć roszczenie na majątku dłużnika.


„Bitwy sądowe” rządzą się swoimi prawami i należy powtarzać to jak „mantrę” dzisiejszy stopień skomplikowania procedur daje „nikłe szanse”, osobie nie będącej prawnikiem, poradzenia sobie przed Sądem.


Kolejnym krokiem jest egzekucja komornicza z jej meandrami. W tym postępowaniu adwokat udziela także kompleksowej pomocy, począwszy od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, dalej poprzez czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem i zabezpieczeniem praw klienta, skończywszy na rozliczeniu sprawy.

Jestem adwokatem z Giżycka, zapraszam do swojej kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank