Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne, wydawałoby się, że to tylko „kilka” przepisów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, to raptem, niecałe 200 artykułów.

Jednak, dobre poprowadzenie sprawy rodzinnej, wymaga od adwokata, poza oczywistościami, takimi jak znajomość przepisów, orzecznictwa – także specyficznego podejścia zarówno do samej sprawy, jak i do Klienta. Niezbędna jest znajomość szeregu niuansów z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, etc. Postępowania rodzinne z jednej strony są często bardzo emocjonalne, bo dotykają najczulszych kwestii naszego życia, relacji z osobami bliskimi, z drugiej zaś wymagają niesamowitego opanowania i spokoju, a także umiejętności wyczuwania nastroju zarówno Sądu, jak i stron. Bardzo często konieczne jest operowanie (lub odpieranie) argumentów, które nie są „mierzalne” w sensie logicznym.

Adwokat w sprawach rodzinnych musi wykazać się bardzo dużym opanowaniem, często musi „schować” swoją waleczność oraz umiejętność wyrachowanego argumentowania i zastąpić je daleko idącą empatią – także dla przeciwnika procesowego. Przykładowo w sprawach dotyczących kontaktowania się rodzica z dzieckiem, kurczowa obrona stanowiska swojego Klienta, bardzo często zamyka drogę do porozumienia, a powiedzenie „wojna nikogo nie czyni wielkim” znajduje pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Strony zamiast skoncentrować się nad dobrem swego dziecka „okupują” się na pozycjach i… najczęściej obie są na koniec, niezadowolone z rozstrzygnięcia Sądu.

względu czy to Warszawa, czy Giżycko, adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych zawsze będzie miał „ręce pełne roboty. Jego praca to nie tylko udział w rozprawach i posiedzeniach Sądu, ale także „niekończące się” referaty w zaciszu kancelarii, analiza opinii biegłych psychiatrów, czy Zespołów Specjalistów Sądowych.

Do najczęstszych spraw rodzinnych, które prowadzę, jako adwokat należą:

 • rozwiązania małżeństwa, przez rozwód,
 • alimentów,
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenia/obniżenia alimentów,
 • pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • powierzenia władzy rodzicielskiej
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenia sposobu kontaktowania się rodzica z dzieckiem,
 • ustalenia, zaprzeczenia pochodzenia dziecka (najczęściej ojcostwa)
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego,
 • zarządu majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkiem dziecka .

Wspomniany wyżej, wysokie „ładunek emocjonalny” spraw rodzinnych powoduje, że adwokat, jest bardzo często, po prostu niezbędny, aby traumatyczne przeżycia, złość, rozpacz, etc. nie zastąpiły racjonalnego myślenia.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank

Alimenty

Rozwody

Podział majątku

Opieka nad dzieckiem