Sprawy karne

Adwokat od spraw karnych w Giżycku

W ramach działania kancelarii udzielana jest kompleksowa pomoc prawna w sprawach karnych. Specyfika tych spraw determinuj często konieczność podjęcia działania mających na celu ochronę interesów klienta „natychmiast”.
Bardzo często u organów ścigania występuje pokusa, aby uzyskać jak najwięcej informacji od osoby przesłuchiwanej. Udział obrońcy jest wtedy nie „na rękę” ponieważ ten może np. przypomnieć swojemu Klientowi, iż ma on prawo odmówić odpowiedzi na każde pytanie, nie musi nic wyjaśniać etc. Ponadto wyklucza się niebezpieczeństwo tzw. pułapek psychologicznych (dobry i zły policjant, blefowanie, iż inni podejrzani się wygadali lub pomówili etc. ).
Nie mniej ważne w sprawach karnych (np. dotyczących wypadków komunikacyjnych, katastrof budowlanych itp.) przeprowadzanie „własnego śledztwa”. Jeżeli adwokat zostaje ustanowiony dopiero w fazie postępowania sądowego to „polemika” np. z prawidłowością oględzin miejsca wypadku najcześciej jest skazana na porażkę. Ślady w pozostawione na poboczu, powierzchni drogi itp. ulegają naturalnemu zatarciu i są nie do odzyskania, a nigdy nie możemy mieć pewności, że wszystkie zostały uwzględnione w protokole oględzin, a pomiary wykonano prawidłowo.


Myli się ten, kto twierdzi, że występowanie adwokata w sprawie karnej po stronie pokrzywdzonego jest mało istotne, bo „przecież jest prokurator”. Ten jako oskarżyciel publiczny ma swoje cele do zrealizowania, które mogę dość istotnie rozbiegać się z interesem pokrzywodzonego. Np we wspomnianych już sprawach wypadków komunikacyjnych, postępowanie karne jest często tylko „wstępem” do batalii o uzyskania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Niewłaściwe oględziny, opinie biegłych etc. mogą w fundamentalny sposób wpłynąć na późniejszy wyrok w sprawie o odszkodowania, czy zadośćuczynienie.


Pomoc w sprawach karnych obejmuje między innymi:
• reprezentowanie osób zatrzymanych przez organy do tego uprawnione
• udział w czynnościach procesowych
• reprezentowanie podejrzanych
• udział w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania lub stosowania innych środków
• składanie wszelkiego rodzaju wniosków
• składanie zażaleń
• obrona przed Sądem I i II instancji
• składanie apelacji
• wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego
• reprezentowanie na każdym etapie postępowania karnego osób pokrzywdzonych przestępstwem
Zapraszam do swojej kancelarii adwokackiej w Giżycku.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank