Odszkodowania

Jedna ze „szczególnych” kategorii prowadzonych spraw.

Do zakresu tych spraw należą przede wszystkim sprawy przeciwko ubezpieczycielom z tytułu wszelkich ubezpieczeń np. OC pojazdów mechanicznych. Skuteczne uzyskanie dużego odszkodowania wymaga ogromnego wysiłku, zrozumienia istoty roszczenia (np. krzywdy i jej rozmiaru) co jest możliwe tylko przy posiadaniu szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, psychologii i psychiatrii, prawa budowlanego, itd. itd.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawy dotyczące uzyskiwania odszkodowania, należą do tych, gdzie bez adwokata strona ma małe szanse na skuteczne działanie. Zarówno sporządzenie pozwu, jak i późniejsze występowania przed Sądem wymaga wspomnianej już rozległej wiedzy, a także umiejętności właściwego przesłuchania świadków, biegłych, etc.

Kancelaria stoi w opozycji do tzw. kancelarii odszkodowawczych, które skupiają się na „masowym” zdobywaniu klientów w nie zawsze etyczny sposób (np. podpisywania umów w szpitalach zakładach pogrzebowych w czasie strasznego stanu emocjonalnego klienta) i określaniu procentowego wynagrodzenia. Natomiast doświadczenie z takimi podmiotami wskazuje, iż praktycznie więź „klient – adwokat” nie istnieje, sprawy prowadzone są mechanicznie, a refleksja nad nimi znikoma.

Z praktyki Mojej Kancelarii warto przytoczyć jedną ze spraw, która bardzo dobrze obrazuje, jak brak refleksji tzw. kancelarii odszkodowawczych może z perspektywy uzyskania dużego odszkodowania przeistoczyć się w „ponury festiwal kosztów”.

Kancelaria odszkodowawcza przyjęła sprawę śmiertelnego wypadku drogowego, który miał miejsce przed 2008 rokiem w którym to czasie nie było przepisu umożliwiającemu osobom najbliższym zmarłego dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytuł śmierci ww. Adwokat działający w ramach ww. kancelarii złożył pozew o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej ze stosowną tezą dowodową. Sąd oddalił powództwo stwierdzając, iż w chwili zdarzenia powodującego ew. roszczenia nie było podstawy prawnej.

Klient został obciążony kosztami przegranego procesu (kilkanaście tys złotych) – trzeba jednak przyznać, że kancelaria odszkodowawcza koszty te pokryła.

W pierwszym odruchu Klient chciał zlecić mi prowadzenia sprawy przeciwko kancelarii odszkodowawczej, jednak po referacie postanowił zaufać „skromnemu adwokatowi z Giżycka” i zlecił mi prowadzenie sprawy od zapłatę z tytułu wypadku.

Pozew żądający zapłaty od ubezpieczyciela za naruszenie dobra osobistego jakim jest prawo do rodziny, trafna teza dowodowa i …… powództwo uwzględnione w 100%.

Na marginesie należy też wskazać, iż z uwagi na fakt, że Giżycko jest miejscowością wybitnie turystyczną ogromną grupę spraw o odszkodowanie stanowią sprawy związane z działalnością firm czarterowych i odbywającego się ruchu wodnego.

Skontaktuj się z nami już dziś

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank