Nieruchomości

Powierz swoje sprawy doświadczonym prawnikom.

Sprawy przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, ale nie tylko, z uwagi na swą rozległość, zasługujące na odrębną kategorię. W jej zakresie prowadzone są w szczególności sprawy; o wydanie nieruchomości, rozgraniczenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości, służebności, zasiedzenia.


Mazury z ich centrum, jakim jest Giżycko, charakteryzuje bardzo dużo dynamika na rynku nieruchomości. Z uwagi na rozwijającą się branżę turystyczną nieruchomości są „fundamentem” inwestycji. Wzmożony obrót gruntami, mieszkaniami i lokalami z istoty rzeczy powoduje, iż konieczna jest obsługa prawna podmiotów związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości.
Przykładowo osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości musi staną przed stertą piętrzących się problemów, bardzo często jej wiedza nie pozwala na właściwą ocenę nieruchomości pod kątem oczekiwań, jakie z nią wiąże. Obsługa prawna takiego Klienta rozpoczyna się od analizy stanu prawnego nieruchomości, który ma na celu wyeliminowanie czyhających pułapek (np. brak dostępu do drogi publicznej, istniejące służebności blokujące możliwość inwestycji, umowy dzierżawy etc., etc. Następnie dla zabezpieczenia interesów ww. konieczne jest ustalenia warunków transakcji między innymi daty i sposobu wydania nieruchomości ewentualnych warunków rozwiązania czy odstąpienia od umowy, kar umownych itp.


Niestety nawet najlepiej skonstruowane umowy i dołożenie wszelkich starań przy procesie kupna – sprzedaży nieruchomości, nie uchronią w 100% przed koniecznością prowadzenia spraw przed Sądem.


Dzisiejszy poziom skomplikowania prawa, a zwłaszcza procedur sądowych powoduje, że „zwykły człowiek” jest niemal bezbronny przed Sądem. Właściwe: sformułowanie wniosku czy pozwu, przedstawienie dowodów, analiza uzyskanych w toku postępowania opinii biegłych są nieodzowne.


Nawet, kiedy już Klient jest zadowolony z wygranej sprawy, to bardzo często nie oznacza to jej końca. Wyegzekwowanie uzyskanych sum, czy wydania nieruchomości wiąże się z koniecznością wszczęcia postępowania komorniczego i czuwania nad nim. Skargi na czynności komornika, analizy operatów szacunkowych i rozliczenia kosztów, czuwanie nad licytacjami, powództwa przeciw egzekucyjne to „chleb powszedni” adwokata zajmującego nieruchomościami.


Kancelaria z uwagi na „rozległość” zagadnień dotyczących nieruchomości i fakt, iż część tych zagadnień wychodzi poza sferę prawa (ocena ryzyka inwestycyjnego, wyceny etc.) od wielu lat stale współpracuje z absolutnym liderem obrotu nieruchomościami w regionie tj. MBN Consulting Giżycko http://www.mbn.mazury.pl/

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie obrotu nieruchomościami? Zapraszam do swojej kancelarii adwokackiej w Giżycku.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank

Sprawy o wydanie nieruchomości

Sprawy o rozgraniczenie

Ustanowienie drogi koniecznej

Zniesienie współwłasności

Podział nieruchomości

Służebność

Zasiedzenie

W czym możemy Ci pomóc?