Egzekucje komornicze

W postępowaniach egzekucyjnych, wbrew obiegowej opinii, że „komornik się wszystkim zajmuje” udział adwokat bardzo często ma istotny wpływ na ochronę interesów podmiotów tych postępowań.

Jeżeli wierzyciel posiadający tytułu egzekucyjny zleci sprawę adwokatowi, to ma gwarancję, że zarówno uzyskanie klauzuli wykonalności, jak i zainicjowanie postępowania egzekucyjnego (bardzo często sam wybór komornika jest istotny) będzie przeprowadzone w sposób właściwy. Następnie adwokat cały czas czuwa nad przebiegiem tego postępowania. W razie konieczności prowadzi z komornikiem korespondencję, dokonuje rozliczeń kosztów i zaliczek. W przypadku kiedy są wątpliwości, co do właściwego sposobu działania komornika składa stosowne środki zaskarżenia takie jak skarga na czynności komornika, czy skarga w trybie nadzoru do Prezesa Sądu.

W przypadku egzekucji z nieruchomości czuwa nad właściwą wyceną nieruchomości, a następnie licytacją. Oczywiście teoretycznie osoba dochodząca roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym może sama „dopilnować” komornika” jednak w praktyce okazuje się to bardzo trudne.

Nie mniej ważny jest udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym „po stronie dłużnika”. Często już wstępna analiza sprawy pozwala na znalezienie rozwiązań dla dłużnika, które znacznie zredukują dolegliwość egzekucji, albo doprowadzą do jej uchylenia. Dłużnikowi przysługuje bardzo dużo, różnorakich środków obrony zarówno przed samą egzekucją, jak i przed egzekucją prowadzoną w sposób nieprawidłowy. Zaliczają się do nich wspomniane wyżej skargi, a także np. powództwa przeciwegzekucyjne. Kto choć raz zetknął się z egzekucją komorniczą ten wie, że opłaty egzekucyjne należą do kategorii „niebanalnych”, często stanowiących lwią część ściągniętej sumy. Niestety praktyka wskazuje, że komornicy bardzo często dokonują nieprawidłowych naliczeń opłaty, niezasadnie podwyższając swoje wynagrodzenie. Często nawet nie są winni, jednak zmiana wykładni przepisów powoduje, że możliwa jest korekcja opłat. Taka sytuacja miała miejsce w związku z doliczaniem do opłaty egzekucyjnej 23 % stawki podatku VAT. Dopiero stosowne orzeczenie sądowe przerwało ten proceder. Otworzyło to drogę do żądania zwrotu niesłusznie naliczonych opłat sądowych.

Postępowania egzekucyjne dla dłużnika to bardzo często silne emocje, które prowadzą do działań irracjonalnych, czy nawet tragicznych. Adwokat z jednej strony jest w stanie „uspokoić” dać nadzieję, że nie wszystko stracone, z drugiej podjąć np. rzeczowe negocjacje z wierzycielem doprowadzając do korzystnej dla wszystkich ugody.

Zapraszam do swojej kancelarii adwokackiej w Giżycku.

Adwokat Marek Paluch

Skontaktuj się z nami już dziś

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Leave this field blank