Sprawy kredytów frankowych (CHF)

Po długim namyśle (chyba kilkuletnim), analizie dotychczasowego orzecznictwa i stworzeniu logistycznego zaplecza, zdecydowałem się na przyjmowanie spraw dotyczących umów kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej i pozostałej dokumentacji (całkowicie bezpłatnej) Klient otrzymuje sprawozdanie z tej analizy z sugestią, czy wygranie sprawy i na jakich zasadach, jest możliwe oraz jakie jest ryzyko jej przegrania.

Następnie w przypadku zdecydowania się na zlecenie sprawy podpisywana jest z Klientem umowa każdorazowo indywidualnie negocjowana oraz niezbędne dokumenty w tym pełnomocnictwo.

Uwaga – Kancelaria pod żadnym pozorem nie prowadzi spraw na zasadzie wynagrodzenia  ustalonego wyłącznie jako  „success fee”  (płatnego jedynie w wyniku wygrania sprawy jako określony % lub kwota) oraz nie wykłada za klienta kosztów sądowych i innych opłat. 

Zainteresowani w celu uzyskania ww. analizy mogą przesłać skan umowy kredytowej, a także pozostałych dokumentów  (w szczególności aneksów, korespondencji z bankiem etc. )jej dotyczących na adres Kancelarii  kancelaria@adwokat-paluch.pl